fbpx

Avís legal

 

Informació general

A l’efecte de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa als l’usuari que el titular de l’lloc web és Delicious English amb adreça electrònica joe@deliciousenglish.es

Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de el web site i dels serveis accessibles des del mateix ia no utilitzar els serveis o informacions continguts en el web site per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, als l’ordre públic i, en general, a un ús conforme a aquest avís legal. Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de registrar-se prèviament, seleccionant l’identificador (ID o Usuari) i la contrasenya, personal i intransferible, que l’usuari es compromet a conservar ia utilitzar amb la diligència deguda, amb completa indemnitat per Delicious English pel que fa a ús que es faci d’aquesta contrasenya.

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, el propietari es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, preus, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral. Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Propietat intel·lectual i industrial

L’estructura de la pàgina web, el seu disseny i el codi font de la mateixa, així com els logotips i marques que en ella s’inclouen són titularitat de Delicious English, o de tercers que hagin autoritzat l’ús a https://www.deliciousenglish.es i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Tots els dissenys i productes que es mostres són propietat de Delicious English i no poden ser reproduïts o copiats. Tampoc poden usar-se com a referència per crear models similars. No es pot publicar cap imatge dels productes de Delicious English sense citar que és propietat de Delicious English.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de Delicious English, qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web.

Limitació de responsabilitat

Delicious English no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers de l’contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins il·lícits.

Delicious English no es responsabilitza de l’exactitud de la informació continguda en el lloc web, així com dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que puguin existir.

Els enllaços o links continguts en el present lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers. Delicious English no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer o prestar-se en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu, i que en cap cas impliquen cap relació entre https://www.deliciousenglish.es i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.